ARHIVA BROJEVA

Novčana kazna u izvršnom postupku

Borivoje Živković,
sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji

Izvršni postupak je nastavak građanskog postupka - njegov sastavni deo čiji je cilj prinudno ostvarivanje potraživanja odnosno obezbeđenje materijalizacije budućeg potraživanja izvršnog poverioca prema izvršnom dužniku. U suprotnom bi se izgubio značaj postupka čiji je rezultat izvršna isprava koja sadrži nalog dužniku da poveriocu namiri potraživanje određeno po vrsti i obimu u njenom sadržaju.1 U tom smislu se pravilno u teoriji izvršni postupak označava kao "postupak specijalne egzekucije".2 Na to upućuje odredba člana 1. Zakona o izvršenju i obezbeđenju koja propisuje: Ovim zakonom uređuje se postupak u kome sudovi i javni izvršitelji prinudno namiruju potraživanja izvršnih poverilaca zasnovana na izvršnim i verodostojnim ispravama (izvršni postupak), postupak obezbeđenja potraživanja i položaj javnih izvršitelja3

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa