ARHIVA BROJEVA

NORMATIVNI ZNAČAJ OVLAŠĆENJA SLUŽBENIKA PRIVATNOG OBEZBEĐENJA U REPUBLICI SRBIJI – STANJE I TENDENCIJE

Doc. dr Dejan Labović,
Fakultet za poslovne studije i pravo, Univerziteta "Union Nikola Tesla" u Beogradu

Rezime: Današnji svet karakteriše osnovno polazište da je bezbednost neizostavan deo svakog segmenta društva, gde u uslovima zahuktalih procesa globalizacije, urbanizacije i industrijskog razvoja i usled mnoštva različitih pretnji, aktera i procesa, dolazi do fragmentacije sektora bezbednosti iz nadležnosti države na privatne nedržavne provajdere bezbednosti, odnosno procesa privatizacije pojedinih poslova bezbednosti, koji je tradicionalno spadao u nadležnost države. U takvoj situaciji, normativna uređenost ovlašćenja službenika privatnog obezbeđenja, ima svoje posebno mesto u pravnoj regulativi privatne bezbednosti Republike Srbije, a posebno u odnosu na odgovornost subjekta privatnog obezbeđenja i ugrožavajućih pojava, koje danas nose nove oblike, koje po stepenu opasnosti prevazilaze opasnosti koje su dosada bile poznate. U ovom radu definisani su osnovni sadržaji i značaj ovlašćenja službenika privatnog obezbeđenja kao jedne od najvažnijih funkcija privatnog obezbeđenja, predviđeni odredbama aktuelnog Zakona o privatnom obezbeđenju. U vezi sa tim, u radu se na sistematski način sagledavaju i uslovi koji moraju biti ispunjeni za primenu ovlašćenja službenika privatnog obezbeđenja, a shodno podzakonskoj regulativi, donetoj od strane Ministarstva unutrašnjih poslova. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa