ARHIVA BROJEVA

Neka sporna pitanja u primeni Zakona o radu - prilog izmenama i dopunama

- prilog izmenama i dopunama -

Predrag Trifunović
sudija Vrhovnog kasacionog suda

 

U uslovima srpske ekonomske stvarnosti, otežanog poslovanja, skupih kredita, tranzicije, radničkog nezadovoljstva, napetosti između rada i kapitala1 ponovo je aktuelna potreba za dopunom i izmenama Zakona o radu, i ako su u jednoj deceniji doneta dva zakona2.

Bez obzira što je, naročito poslednji Zakon o radu, usklađen sa međunarodnim standardima (konvencijama, preporukama i direktivama), radna verzija nadležnog ministarstva uočila je probleme u pogledu instituta "rada na određeno vreme", probleme u pogledu zdravstvenih uslova rada, korišćenja godišnjeg odmora, preraspodele radnog vremena, naknade za smenski rad i višestruke isplate "punih otpremnina" (tehnološki višak).

U želji da doprinesem raspravi o izmenama i dopunama zakona, od više spornih pitanja osvrćem se detaljnije na tri koja su u sudskoj praksi izazvala dileme u praktičnoj primeniPravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa