ARHIVA BROJEVA

Mirno rešavanje spora sa Republikom Srbijom pre podnošenja tužbe u parničnom postupku

Olja Jovičić,
Republički javni pravobranilac

1. UVOD

Novim Zakonom o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS", broj 72/2011 - u daljem tekstu: ZPP), koji je stupio na snagu i počeo da se primenjuje 1. februara 2012. godine, u čl. 193, propisana je obaveza podnošenja Republičkom javnom pravobranilaštvu predloga za mirno rešavanje spora sa Republikom Srbijom pre podnošenja tužbe u parničnom postupku. U nekoliko stavova čl. 193 ZPP-a utvrđena su osnovna pravila o načinu primene i pravnim dejstvima ovog pravnog instituta.

...

Radi se o potpuno novom pravnom institutu, koji ranije nije postojao u našem pravnom sistemu. Iako je i pre stupanja na snagu novog ZPP-a bilo moguće podneti Republičkom javnom pravobranilaštvu predlog za sporazumno rešenje spornog odnosa u smislu čl. 12 st. 2 Zakona o javnom pravobranilaštvu ("Službeni glasnik RS", broj 43/91), podnošenje tog predloga nije bilo obavezno, niti je eventualno postignuti sporazum mogao konačno razrešiti sporni odnos, s obzirom da nije imao dejstvo izvršne isprave. Stoga, predlog za sporazumno rešenje spornog odnosa iz Zakona o javnom pravobranilaštvu i predlog za mirno rešavanje spora iz novog ZPP-a, s obzirom na značajne međusobne razlike, zapravo predstavljaju dva različita pravna instituta.

Iako nije protekla još ni puna godina od usvajanja novog ZPP-a, i tek nešto više od pola godine od njegovog stupanja na snagu, u međuvremenu su iskrsle brojne nedoumice o pravnoj prirodi i primeni čl. 193 ZPP-a, pa čak i o njegovoj ustavnosti, te ovaj rad ima za cilj da pažljivom analizom ovog pravnog instituta dođe do odgovora na sporna pitanja i da otkloni postojeće nedoumice.Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa