ARHIVA BROJEVA

Medijacija u stečajnom postupku

Danijela Dukić,
sudija Privrednog suda u Kraljevu

U tekstu je izvršena teorijsko-iskustvena analiza instituta medijacije, s obzirom da je reč o nedovoljno obrađivanom problemu u srpskom pravnom poretku. Osim karaktera relativne zakonske novine tretiranog instituta, i "stidljivost" njegove primene dodatno opterećuje neadekvatno razumevanje same suštine medijacije. Autor se potrudio da iznese svoje lično mišljenje, kao i primere iz prakse kojima raspolaže u procesima primene ovog instituta, ističući više razloga u prilog potrebe da se institut prilagodi samoj praksi. Posebno je istaknut i argument o teškoćama u primeni medijacije kada je postupak stečaja u pitanju, uz poseban osvrt da je rešenje u izmeni zakonskih normi koje regulišu postupak stečaja, a u kontekstu ekonomske analize prava.

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa