ARHIVA BROJEVA

Kvalitetno veštačenje umanjene životne aktivnosti u parnici kao cilj savremenog pravosuđa

Prim. dr Gavrilo Šćepanović

 

Veštačenje umanjene životne aktivnosti je najsloženije veštačenje u okviru nematerijalne štete. Deo teškoća pri veštačenju umanjene životne aktivnosti  nastaje zbog nedovoljnog poznavanja ili nepoštovanja osnovnih principa organizovanja i sprovođenja veštačenja, i to kako od strane parničnog suda, tako i od strane lekara veštaka, a takođe i zbog praktičnih problema vezanih za veštačenje.

Potrebno je kompleksno viđenje problema umanjene životne aktivnosti sa aspekta različitih medicinskih specijalnosti, od strane stručnjaka  koji imaju najveća iskustva u ovoj oblasti.

Kvalitetno medicinsko veštačenje, koje bi odgovaralo izazovima modernog pravosuđa, trebalo bi da se osvrne na važne činjenice, kao što su uzročno posledična veza štetnog događaja i povreda, uticaj prethodnih povreda i posebnih stanja oštećenika i uticaj primenjenog lečenja, a potom izvršiti pregledom objektivni nalaz trajnih posledica i tako objektivizirane posledice prevesti na umanjene životne aktivnosti kao vid nematerijalne štete.

Lekari veštaci treba da prate tehnološki napredak u medicini koji zahteva nove kriterijume u oceni životne aktivnosti.  

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa