ARHIVA BROJEVA

Krivičnopravna regulativa u oblasti zaštite životne sredine u domaćem pravu i Konvenciji o zaštiti životne sredine putem krivičnog prava

Ljuba Slijepčević,
Pravosudna akademija Novi Sad

Uvod

Životna sredina je termin koji podrazumeva prirodno okruženje: vazduh, voda, zemljište, životinjski i biljni svet; pojave i delovanja: klima, jonizujuća i nejonizujuća zračenja, buka i vibracije; okruženje koje je stvorio čovek: gradovi i druga naselja, infrastrukturni, industrijski i drugi objekti, uključujući i istorijsko-kulturnu baštinu. Zaštita životne sredine i njeno unapređenje jedan su od najznačajnijih problema sa kojim se suočava savremeno društvo. Pravo na zdravu životnu sredinu predstavlja jedno od temeljnih prava čoveka, koje je garantovano pre svega Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", broj 98/2006) u članu 74. koji glasi: "Svako ima pravo na zdravu životnu sredinu i na blagovremeno i potpuno obavještavanje o njenom stanju".

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa