ARHIVA BROJEVA

KRIVIČNI POSTUPAK PREMA MALOLETNICIMA NACRT ZAKONA O MALOLETNIM UČINIOCIMA KRIVIČNIH DELA I ZAŠTITI MALOLETNIH LICA U KRIVIČNOM POSTUPKU - KLJUČNE IZMENE –

Novica Peković,
sudija Vrhovnog kasacionog suda

Ivana Josifović,
sudija Osnovnog suda u Novom Sadu

KRIVIČNI POSTUPAK PREMA MALOLETNICIMA

NACRT ZAKONA
O MALOLETNIM UČINIOCIMA KRIVIČNIH DELA I ZAŠTITI MALOLETNIH LICA
U KRIVIČNOM POSTUPKU

- KLJUČNE IZMENE – 

Pojam delikvencije obuhvata teže oblike asocijalnog, antisocijalnog, socio – patološkog i kriminalnog ponašanja, predstavlja ukupnost ponašanja kojima se ugrožavaju osnovne društvene norme i vrednosti. Delikvent je u širem smislu osoba koja ispoljava antisocijalna ponašanja kojima krši moralne, prekršajne i krivičnopravne norme, a u najčešće korišćenom smislu, pod delikvencijom se podrazumevaju različiti oblici devijantnog i nekomformističkog ponašanja dece i maloletnika.

Uzroci maloletničke delikvencije su brojni a među najčešćim se javlja okruženje iz kojeg potiče maloletnik, to je na prvom mestu porodično okruženje koje maloletniku služi kao model ponašanja i/ili prema kome maloletnik oseća bes, gnev, razočaranost, nerazumevanje i odbacivanje, što je neretko u vezi sa nivoom životnog standarda u kom odrasta. Sve veća nužda za dodatnim radnim angažovanjem, dovodi do toga da roditelji nemaju ili nemaju dovoljno vremena, energije, volje i entuzijazma da se bave decom, već su fokusirani na obezbeđivanje osnovnih životnih potreba, zanemarujući važnost obezbeđivanja i pružanja vaspitno – kulturoloških sadržaja, ljubavi, podrške i razgovora. Deca koja odrastaju u takvim uslovima, svoju ličnost formiraju bez adekvatnog nadzora i korektivnih smernica i vrlo brzo, u ranom uzrastu postaju asocijalni, neposlušni, agresivni, bez odnosa i poštovanja autoriteta. Tome treba dodati i okruženje van kuće, pa se na prvom mestu koje je karakteristično za taj uzrast javlja škola gde maloletnik, polazeći od sopstvenih merila vrednosti i kvaliteta pronalazi slično društvo u kome će se osetiti važnim, primećenim, ili će se pak, na najrazličitije načine truditi da to postane među svojim vršnjacima. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa