ARHIVA BROJEVA

Konkurs za imenovanje direktora po novom Zakonu o javnim preduzećima

Dr Žarko Anđelković
Msc Marko Anđelković Slijepčević

I. UVOD

Dugoočekivani, ovaj novi propis o javnim državnim i lokalnim subjektima, tj. Zakon o javnim preduzećima ("Službeni glasnik RS", br.119/12) je u odnosu na stari doneo najmanje dve krupne razlike ili novine: prva, je ukidanje upravnih odbora i druga je reafirmisanje konkursa za izbor direktora. Ima i drugih.

Zakon definiše, kao i stari propis, da je javno preduzeće preduzeće koje osniva republika, pokrajina ili lokalna samouprava (opština, grad i grad Beograd).

Delatnosti od opšteg interesa su one iste kao i u starom zakonu, a oblici organizovanja delatnosti od opšteg interesa su javno preduzeće, društvo kapitala i preduzetnik.Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa