ARHIVA BROJEVA

Klaster i njegovi pojavni oblici u Srbiji

Prof. dr Draško Bosanac,
Fakultet za poslovne studije i pravo Beograd

Apstrakt: Cilj teksta je da predstavi opšti koncept instituta klaster, kao i njegove pojavne oblike, da preispita njegov dosadašnji razvoj, aktuelno stanje, da se pretpostavi njegov razvoj u Srbiji i oceni praktični značaj. Klasteri predstavljaju skupove poslovnih subjekata ili oblike poslovnog udruživanja. Ovaj institut se pojavio u ekonomskoj literaturi i u doktrinarnim istupanjima u poslednoj deceniji XX veka. Udruživanjem poslovnih subjekata u institucionalnom obliku klastera ovi subjekti imaju za cilj da svojim međudejstvom osiguraju trajniju konkurentnost na tržištu, koja će im omogućiti optimalizaciju profita. Postoji više vrsta klastera, zavisno od kriterijuma razlikovanja, a uglavnom se radi u razlici uslovljenoj pravnim oblikom subjekata, odnosom subjekata-partnera u klasteru, delatnosti kojom se bave itd. Postojanje vrsta klastera ukazuje da su oni zasnovani na "sistemskim vezama" među subjektima.

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa