ARHIVA BROJEVA

KAZNENA POLITIKA ZA KRIVIČNO DELO UGROŽAVANJA JAVNOG SAOBRAĆAJA UČINJENO POD UTICAJEM ALKOHOLA

mr Sretko Janković,
sudija Apelacionog suda u Beogradu

Apstrakt: Autor prvo iznosi određene podatke o posledicama saobraćajnih nezgoda u svetu i Republici Srbiji, te ukazuje na pojedine odredbe iz Strategije o bezbednosti saobraćaja na putevima Republike Srbije od 2015. do 2020. godine. Nakon izlaganja opštih napomena o "kaznenoj politici sudova", dati su rezultati mini istraživanja kaznene politike sudova za najteža krivična dela ugrožavanja javnog saobraćaja učinjena pod dejstvom alkohola. Analizom 50 pravnosnažnih presuda za krivična dela ugrožavanja javnog saobraćaja autor utvrđuje koje su kazne sudovi izricali za ova krivična dela, koje okolnosti su cenili prilikom odmeravanja kazne, s tim što je posebno analizirano kako je stepen alkoholisanosti vozača uticao na izrečenu kaznu. Na kraju, dat je kritički osvrt na kaznenu politiku sudova za ova krivična dela, uz izvođenje odgovarajućih zaključaka i davanje predloga mera za prevazilaženje postojećeg stanja.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa