ARHIVA BROJEVA

Javne nabavke - između "važećeg" i "nastupajućeg" zakona

Ljiljana Milanković-Vasović

...

Decembra 2012. godine donet je (treći po redu) Zakon o javnim nabavkama, koji je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 124/2012 (u daljem tekstu: "Novi Zakon"), s tim da je početak primene Novog Zakona propisan za – 1. april 2013. godine.

Ovo odlaganje početka primene, treba da omogući da se u periodu do početka primene - donesu potrebni podzakonski propisi, organizuju u skladu sa Novim Zakonom državni organi koji kontrolišu njegovu primenu i naravno - naručioci i ponuđači - upoznaju sa Novim Zakonom i pripreme za njegovu primenu.

U nastavku dajemo izvode iz Obrazloženja predlagača Zakona, o razlozima i ciljevima donošenja Novog Zakona, verujući da će koristiti u upoznavanju sa novinama, a time i razumevanju i olakšavanju priprema, pa i same primene (kada za to dođe vreme).Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa