ARHIVA BROJEVA

Izvršna javnobeležnička isprava

 Dr Milena Trgovčević Prokić,
sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu,
načelnik vanparničnog odeljenja i sudske prakse

1. Uvod

Javni beležnik obavlja nezavisno i samostalno javnu službu, on je nezavisni poverenik stranke i učešće javnog beležnika pri sastavljanju isprava potvrđuje istinitost i sadržaj istih.1 Pod određenim uslovima, isprave koje on sačinjava izjednačene su sa pravosnažnim presudama i poravnanjima zaključenim pred sudom.2 Izvršna javnobležnička isprava izjednačena je sa sudskom odlukom, te se ovde spaja funkcija suda i javnog beležnika. Najbolji dokaz da beležnik vrši javnu službu jeste izvršnost javnobeležničkog zapisa, odnosno izdavanje izvršnog naslova od strane javnog beležnika.3

Prema Zakonu o javnom beležništvu Srbije4 predviđeno je sastavljanje javnobeležničkog zapisa o pravnom poslu koji može imati snagu izvršne isprave ako je u njemu utvrđena obaveza na činidbu, o kojoj stranke mogu da se dogovore, i ako sadrži izjavu dužnika o tome da na osnovu tog akta mogu, radi ostvarenja potraživanja, da sprovedu izvršenje.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa