ARHIVA BROJEVA

IZRADA GRAĐANSKOG ZAKONIKA – ZAKONODAVNI PODUHVAT OD POSEBNOG NACIONALNOG ZNAČAJA

Ratomir M. Slijepčević,
sekretar Komisije za izradu Građanskog zakonika Srbije

Izrada Građanskog zakonika je u finalnoj fazi. Na osnovu rezultata jednogodišnje javne rasprave o Prednacrtu Građanskog zakonika, od maja 2015. godine, u toku je analiza mnogobrojnih konstruktivnih i veoma dragocenih mišljenja, sugestija, predloga i primedaba. Komisija Vlade R. Srbije će u toku 2017. godine izraditi Nacrt Građanskog zakonika i izjasniti se o preko 500 alternativnih rešenja sadržanih u Prednacrtu.Najobimniji deo Prednacrta budućeg Građanskog zakonika odnosi se na ugovore, prouzrokovanje štete i druge obligacione odnose. Predloženim novinama biće znatno dopunjene i inovirane odgovarajuće važeće odredbe Zakona o obligacionim odnosima (koji sadrži 1109 članova). Obligacione odredbe sadržane su u Prednacrtu od čl. 159 do 1693. To predstavlja povećanje od preko 400 novih članova u odnosu na važeći obligaciono-pravni sistem.Iskustvo u skoro dvodecenijskom zakonodavnom radu na izradi Zakona o obligacionim odnosima (od 1962. do 1978. godine) može biti dragoceno u finalizaciji rada na izradi Nacrta Građanskog zakonika. Nema sumnje, dragocena su saznanja o izradi Zakona o obligacionim odnosima i njegovim bitnim karakteristikama.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa