ARHIVA BROJEVA

Istorija pravobranilaštva u Srbiji

Olja Jovičić,
Republički javni pravobranilac

1. UVOD

Od prvog pomena pravobranilačke funkcije u jednom pravnom aktu obnovljene Srbije, 1835. godine, obrazovanja prvog posebnog državnog organa za obavljanje pravobranilačke funkcije, 1842. godine, te od prvi put upotrebljenog termina pravobranitelj, 1848. godine, proteklo je mnogo vremena, što nam daje za pravo da konstatujemo da pravobranilaštvo ima dugu tradiciju u istoriji srpskog prava i države.

U međuvremenu, do današnjih dana, pravobranilačka funkcija je pretrpela značajne promene. Međutim, ako paralelno posmatramo i razvoj pravnog sistema Srbije u celini, koji je pretrpeo i neke tektonske potrese, uz drastične prekide njegovog unutrašnjeg kontinuiteta, možemo konstatovati da u razvoju pravobranilačke funkcije postoji zadivljujući kontinuitet. Uprkos raskidanju sa prethodnim pravnim sistemom po okončanju Drugog svetskog rata, što je u tom trenutku obuhvatalo i ukidanje institucije pravobranilaštva, ista je relativno brzo obnovljena, te uređena na način koji jasno ukazuje na kontinuitet razvoja pravobranilaštva, o čemu ćemo se uveriti u nastavku ovog rada.

 Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa