ARHIVA BROJEVA

DVADESET ŠESTI SUSRET PRAVNIKA U PRIVREDI SRBIJE PORUKE (Zlatibor, 22-24. maj 2017. godine)

1. Pravnici u privredi Srbije nepokolebljivog su uverenja da je "doprinos" sudske i arbitražne prakse razvoju privrede i pravnoj sigurnosti privrednih subjekata (kompanija i preduzetnika) izuzetno značajan. Ovo važi bez obzira na činjenicu da civil law usvaja sistem tzv. čiste podele vlasti u kome sudska praksa nije paralelni kreator prava sa zakonodavcem, već je primenjivač prava koje stvara zakonodavac (za razliku od sistema common law gde je sudska praksa paralelni kreator prava sa zakonodavcem (tzv. sistem sudskih precedenata).
2. Pravnici u privredi Srbije sa posebnom odgovornošću prihvataju činjenicu da je naša sudska i arbitražna praksa često zarobljena nemuštim i nedovoljno stručnim pravničkim jezikom zakonodavca, koji time ostavlja prostora za različito tumačenje i pravne kvalifikacije (poput primera radi, rešenja odgovornosti članova privrednog društva i poverilaca u kontekstu ništavosti osnivanja privrednog društva, pitanja ništavosti osnivačkog akta, ništavosti društva, ništavosti osnivanja i ništavosti registracije društva, pitanja ništavosti-pobojnosti odluka skupštine privrednog društva i slično), što je nekad objektivno sputava da bude "usta zakona" i reč prava i pravde. Ovo važi i za često prisutno filozofsko pravno pitanje pred kojim se ova praksa nalazi u brojnim slučajevima traženja odgovora na pitanje odnosa prava i pravičnosti.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa