ARHIVA BROJEVA

DEJSTVO ODLUKE USTAVNOG SUDA NA SVRŠENE SITUACIJE

Borivoje Živković,
sudija Apelacionog suda u Beogradu, u penziji

Predmet ustavne kontrole sa stanovišta vrste pravne norme određen je u alternativi kao:

- kontrola opšte pravne norme u značenju norme koja se odnosi na neodređeni broj slučajeva (formalni izvori prava)
- i pojedinačne pravne norme čija se primena iscrpljuje u odnosu na određeni slučaj.
U prvom slučaju reč je o opštoj normativnoj kontroli. Predmet kontrole je zakon ili drugi opšti akt odnosno neka njegova norma. Reč je o ustavnoj kontroli opšteg akta što je i početni fragmenat odredbe člana 50. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu1. Veznik: "i" upotrebljen u ovom iskazu u gramatičkom smislu ima kopulativni karakter. On označava radnje istog smera.
Opšti akt (zakon, podzakonski akti - uredbe, pravilnici, statuti) sadrži opšte pravne norme i može se vrednovati sa stanovišta njegovog odnosa prema Ustavu opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava, potvrđenim međunarodnim ugovorima i zakonu. Taj akt svojim pojmovnim sadržajem obuhvata bilo koji opšti pravni akt u celini ili neku njegovu normu osim ako to nije Ustav.2 O tome se izjašnjava odredba člana 167. Ustava koja definiše u odnosu na koje opšte i hijerarhijski jače pravne norme se meri kontrolisani opšti akt.3 Na taj način istovremeno je određeno da predmet normativne kontrole ne može biti međusobni odnos opštih normi autonomnog prava.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa