ARHIVA BROJEVA

Da li odredbe o posebnoj reviziji treba brisati iz Zakona o parničnom postupku

Vukašin Ristić, advokat

 

Posebna revizija uvedena je u Zakon o parničnom postupku u 2004. godini, kao novi vanredni pravni lek, a u ovoj relativno kratkoj primeni, doživela je veći broj krupnih izmena, kako u odnosu na njenu sadržinu, tako i u odnosu na njene subjekte i učesnike u postupku sprovođenja, te i načine donošenja odluka od strane revizijskog suda.

Posebna revizija ima za cilj da se donese nova odluka, drugačija od one koja je u redovnom postupku postala pravnosnažna, a čija se zakonitost putem redovne revizije nije mogla preispitati.

Podsećamo da se ovaj zakon kao savezni, u federalnoj državi primenjivao nepuna pola veka, bez značajnijih izmena, posebno u odnosu na pravni institut redovne revizije kao uhodanog vanrednog pravnog leka, ne samo u domaćem pravnom sistemu u ovoj oblasti građanskog prava. Nije poznato da je u primeni tog saveznog zakona bilo pokušaja da se pored postojeće, tradicionalno utemeljene redovne revizije, kao najčešćeg vanrednog pravnog leka, u zakon uvodi i ovaj vanredni pravni lek. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa