ARHIVA BROJEVA

Važnost ujednačenosti sudske prakse

Vladimir Vrhovšek,
sudija Višeg suda u Beogradu

Pravna sigurnost postoji kad su pred zakonima i pravom svi jednaki, i ona može postojati samo tamo gde svaki građanin može znati šta državne vlasti mogu i smeju učiniti, te znati šta je propisano, dopušteno ili zabranjeno. Pravna sigurnost znači i to da se svaki građanin može pouzdati u značenje i predvidivost važećih pravnih propisa, kao i u prava i obaveze koji proizlaze iz tih propisa. Zato se od pravosuđa i sudske prakse traži da imaju određenu konstantnost, tj. da se odluke suda ne donose arbitrarno. Zbog toga, sudovi moraju ujednačavati sudsku praksu jer građaninu mora biti omogućeno da od sudova očekuje indentična rešenja za indentične sporove i probleme, jer pravna država svakako svojim građanima mora garantovati pravnu sigurnost.

Koliko je ujednačenost sudske prakse garant za pravu sigurnost građana, a koju (pravnu sigurnost) svaka pravna država je dužna garantovati svojim građanima, toliko je ujednačena sudska praksa viših instanci neophodna i za rad nižih sudskih instanci jer kako je već konstatovano u ovom članku praksa viših sudskih instanci, predstavlja putokaz za ujednačavanje sudske prakse nižestepenih sudova – uvek isto postupanje u istim pravnim situacijama, što upravo doprinosi pravnoj sigurnosti. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa