ARHIVA BROJEVA

Pravo na korišćenje maternjeg jezika u parničnom postupku

Besfort Ramadani,

Viši savetnik Ustavnog suda

Pravo na upotrebu maternjeg jezika u parničnom postupku predstavlja izuzetno važno procesno pravo koje omogućava strankama i drugim učesnicima u postupku da aktivno učestvuju u postupku i sa potpunim razumevanjem prate njegov tok, u slučaju da ne govore ili ne razumeju jezik koji je u službenoj upotrebi u postupku. Ovo procesno pravo predstavlja konkretizaciju ustavnog prava na jednaku zaštitu prava pred sudovima zajemčeno odredbom člana 36. stav 2. Ustava Republike Srbije. Garancija jednakih uslova u ostvarivanju prava na pravnu zaštitu pred sudovima, kao specijalizovanim organima za pružanje pravne zaštite, jedna je od nužnih pretpostavki za ostvarivanje pravičnosti postupka. U cilju stvaranja uslova za ostvarivanje pravne zaštite pod jednakim uslovima pred sudom, parničnim strankama i drugim učesnicima u postupku je omogućeno da se služe maternjim jezikom.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa