ARHIVA BROJEVA

Podela stvari

Dr Đorđe Sarapa, advokat

STVAR

Stvari su, pored činidbi i imovine, objekti imovinskopravnih odnosa. Kao pravna kategorija stvar nije identična sa određenjem stvari u smislu prirodnih nauka, kao ni sa ekonomskim pojmom dobra. U smislu prirodnih nauka stvari ne moraju biti prostorno ograničene. U ekonomskom smislu, pod pojmom stvari se podrazumevaju sve telesne stvari bez obzira na vrednost i korist za čoveka. U pravnom smislu stvar je telesni predmet, prostorno ograničen materijalni deo prirode, koji se može čulima primetiti, koji se može podvrgnuti ljudskoj vlasti, koji služi ljudima za zadovoljenje njihovih potreba, a egzistira u sadašnjosti ili postoje realne pretpostavke da će nastati u budućnosti1.

Podela stvari u pravnom smislu važna je zbog toga što od klasifikacije stvari često zavisi i mogućnost konstituisanja i ostvarivanja imovinskih prava na njima. Od izuzetnog je značaja posebno za pravo svojine, jer su stvari najčešći objekti svojinskopravnih odnosa. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa