ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Jun 2023.

BROJ 6. GODINA 2023

JUN 2023.

IZLAZI MESEČNONOVI ZAKONI

Novi Zakon o elektronskoj komunikaciji


SUDSKA PRAKSA – Apelacioni sud

Ugrožavanje sigurnosti


SUDSKA PRAKSA – Apelacioni sud

Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija u sticaju sa krivičnim delom - Ugrožavanje sigurnosti


USTAVNI SUD – Odluka broj Už-13347/2018

U postupku protiv odluke Upravnog suda – Restitucija


OBLIGACIONI ODNOSI

Komutativni i aleatorni ugovori


SUDSKA PRAKSA – Obligacioni odnosi

Kupovina nepokretnosti – Predugovor i ugovor – Kapara i njena akcesorna priroda


FINANSIJE – MIŠLJENJA MINISTARSTAVA

Porez na imovinu – Porez na prenos apsolutnih prava


IZMENE ZAKONA

Podsticaji u poljoprivredi


NARODNA BANKA

Kretanje ekonomske i spoljnotrgovinske aktivnosti


NARODNA BANKA

Saopštenje u vezi s mogućnostima zamene švedske krune (SEK), danske krune (DKK) i norveške krune (NOK) u formi efektivnog stranog novca


RADNO PRAVO

Ponašanje zaposlenog takvo da ne može nastaviti rad kod poslodavca


SUDSKA PRAKSA – RADNO PRAVO

Troškovi prevoza – Pravo na naknadu i (ne)uslovljenost podnošenjem zahteva za isplatu

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa