ARHIVA BROJEVA

APELACIONI SUD U BEOGRADU

UGROŽAVANJE SIGURNOSTI
Član 138. KZ

 

Postavljanje komentara, slika, pretnji na korisničkom nalogu na
“Facebook-u” – Činjenica "da
okrivljeni nije prvi postavio objavu”
i njen značaj (u pogledu krivične odgovornosti) – Uslovi za postojanje krivičnog dela i (ne)potrebnost
i objektivne ugroženosti 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa