ARHIVA BROJEVA

UTVRĐIVANJE VREDNOSTI PREDMETA SPORA

Vladimir Vrhovšek,
sudija Višeg suda u Beogradu

Kada se tužbenim zahtevom traži utvrđenje prava svojine na nepokretnostima, vrednost predmeta spora se određuje prema tržišnoj vrednosti nepokretnosti ili njenog dela (član 31. stav 1. ZPP). Dakle, ako se tužbeni zahtev ne odnosi na novčani iznos, merodavna je vrednost predmeta spora koju je tužilac označio u tužbi (član 33. stav 2. ZPP). U slučaju da tužilac očigledno suviše visoko ili suviše nisko označi vrednost predmeta spora, sud će, najkasnije na pripremnom ročištu, a ako pripremno ročište nije održano onda na glavnoj raspravi, pre početka raspravljanja o glavnoj stvari, brzo i na pogodan način da proveri tačnost označene vrednosti i utvrdi vrednost predmeta spora (član 33. stav 3. ZPP).

U sudskoj praksi se međutim neretko dešava da osnovni sudovi kada posumnjaju u označenu vrednost predmeta spora (kada je reč o tužbi iz prethodnog pasusa) ne pristupaju primeni citiranih zakonskih odredaba, već pristupaju "lakšoj" varijanti, na primer "samo" konstatuju:

*   da stvarna vrednost predmeta spora očigledno prelazi označenu vrednost predmeta spora od strane tužioca ili

*   nalažu tužiocu da iznova opredeli "stvarnu" vrednost predmeta.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa