ARHIVA BROJEVA

OČIGLEDNO NEOSNOVANA USTAVNA ŽALBA

Radovan Bezbradica,
sekretar Ustavnog suda Srbije

Sažetak: Ustavna žalba je pravno sredstvo kojim se, u postupku pred Ustavnim sudom, štite ljudska ili manjinska prava i slobode zajemčene Ustavom, odnosno potvrđenim međunarodnim ugovorom. Da bi jedna ustavna žalba bila prihvatljiva (dopuštena), tj. da bi se Ustavni sud mogao upustiti u raspravljanje i odlučivanje o predmetu spora, potrebno je da ustavna žalba ispunjava određene uslove prihvatljivosti. Samo u slučaju kada ustavna žalba kumulativno ispunjava sve uslove prihvatljivosti, Ustavni sud će se upustiti u raspravljanje i odlučivanje o predmetu spora. U suprotnom, za slučaj da nije ispunjen bilo koji, dakle, i samo jedan od predviđenih uslova prihvatljivosti, ustavna žalba će biti odbačena. U ovom radu se posebno bavimo samo jednim od više uslova prihvatljivosti ustavne žalbe. U pitanju je relativno nov i vrlo specifičan uslov prihvatljivosti koji zahteva da ustavna žalba nije očigledno neosnovana, a odnosi se na meritum same stvari, budući da se u postupku ispitivanja prihvatljivosti ustavne žalbe ispituje i osnovanost navoda koji su u njoj sadržani.

Ključne reči: Ustavni sud, ustavna žalba, uslovi prihvatljivosti ustavne žalbe, očigledno neosnovana ustavna žalba, odsustvo proizvoljnosti i nepravičnosti postupka, odsustvo nesrazmere između legitimnog cilja i sredstava kojima se taj cilj nastojao postići, gubitak statusa žrtve, postupak ispitivanja procesnih pretpostavki.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa