ARHIVA BROJEVA

OTKAZ KOJI DAJE POSLODAVAC PO ZAKONU O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Borivoje Živković,
sudija Apelacionog suda u Beogradu, u penziji

Apsatrakt: Rad se bavi razlozima koji imaju za posledicu prestanak radnog odnosa službeniku koji je u radnom odnosu u autonomnoj pokrajini odnosno jedinici lokalne samouprave na osnovu otkaza poslodavca. Ovi razlozi su taksativno određeni. Oni nose atribut samostalnosti i samodovoljnosti za svoju upotrebu kada su za to ispunjene ex lege određene pretpostavke dispozicije

Ključne reči: Načini prestanka radnog odnosa, otkaz, razlozi za otkaz, premeštaj, raspoređivanje, probni rad, mirovanje radnog odnosa, državni i stručni ispit, teža povreda radne dužnosti i izrečena mera prestanka radnog odnosa

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa