ARHIVA BROJEVA

POČETAK PRIMENE PROPISA

Bezbednost i zdravlje na radu regulisani su, pre svega Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, koji je objavljen 21.11.2005. godine u "Sl. glasniku RS", br. 101/2005 i koji je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja (dakle, 29.11.2005. godine).

Ovim zakonom - uređeno je sprovođenje i unapređivanje bezbednosti i zdravlja na radu lica koja učestvuju u radnim procesima, kao i lica koja se zateknu u radnoj okolini, radi sprečavanja povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom.

Konkretno - prava, obaveze i odgovornosti poslodavaca i zaposlenih, nadležnosti i mere čijom se primenom, odnosno sprovođenjem osigurava bezbednost i zdravlje na radu - ostvaruju se u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu Zakona.

U toku primene Zakona, uočeni su određeni nedostaci, nepreciznosti i neusaglašenosti sa drugim propisima, što je ukazalo na potrebu izmena i dopuna Zakona, što je i učinjeno. U "Sl. glasniku RS", br. 91/2015, od 5. novembra 2015. godine - objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, koji je stupio na snagu osmog dana (13. novembar 2015. godine).

Ovim Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu – izvršen je niz značajnih izmena i dopuna (Zakon o izmenama i dopunama ima četrdesetijedan član), koje se već primenjuju i kojima se ovde nećemo baviti. Ovde ukazujemo na odredbe člana 37a, čiji je početak primene propisan za 1. decembar 2017. godine.

Radi se o uvođenju obaveze poslodavcima, koji obavljaju određene delatnosti (“visokorizične”) da obezbede veću kompetentnost lica koja obavljaju poslove bezbednosti i zdravlja u ovim delatnostima.


PROČITAJTE CEO TEKST >>
pristup tekstu omogućen je preko servisa Propisi ONLINE

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa