ARHIVA BROJEVA

PRAVA SUPRUŽNIKA PO OSNOVU ULAGANJA U POSEBNU IMOVINU DRUGOG SUPRUŽNIKA, VANBRAČNOG PARTNERA ILI ČLANA (ČLANOVA) PORODIČNE ZAJEDNICE (čl. 170. Porodičnog zakona)

Dragoslav Đokić, advokat u penziji

 

Pitanje posebne imovine regulisano je odredbama Porodičnog zakona, i to odredbama od čl. 168. do 170. Iz ovih odredbi proizilazi da je to imovina a) koju je jedan supružnik stekao pre sklapanja braka i b) imovina koju je supružnik stekao u toku trajanja braka deobom zajedničke imovine odnosno nasleđem, poklonom ili drugim pravnim poslom kojim se pribavljaju isključivo prava (čl. 168. st. 1. i 2.) Porodičnog zakona. Inače, posebna imovina sastoji se od apsolutnih prava (pravo svojine i druga stvarna prava) i relativnih (tražbena prava). Ako u posebnu imovinu supružnika ulaze stvarna prava, kao što je pravo svojine, neodlučno je da li se radi o svojini ili susvojini.

I pored toga što je bračna zajednica dugo trajala, supružnici svojim radom ne moraju steći niti posebnu niti zajedničku imovinu, već samo ulagati u posebnu imovinu drugog supružnika, vanbračnog partnera ili njegovih roditelja i time povećati vrednost takve imovine.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa