ARHIVA BROJEVA

SPORAZUMNI PRESTANAK RADNOG ODNOSA U SUDSKOJ PRAKSI

SProf. dr Velisav Marković,
vanredni profesor Fakulteta zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija iz Valjeva,
Univerziteta Singidunum u Beogradu

 Jedan od osnova prestanka radnog odnosa zaposlenom je i na osnovu pisanog sporazuma između zaposlenog i poslodavca. Pre potpisivanja sporazuma, poslodavac je dužan da zaposlenog pisanim putem obavesti o posledicama do kojih dolazi u ostvarivanju prava za slučaj nezaposlenosti. Volje poslodavca i zaposlenog pri zaključenju sporazuma o prestanku radnog odnosa moraju biti podudarne, slobodne, jasne, nedvosmislene i bez mana.

Iako, na prvi pogled, izgleda da se radi o jednostavnom pravnom institutu u primeni propisa u praksi mogu se javiti brojne nedoumice i sporne situacije. U radu autor analizira sudsku praksu u opštem režimu radnih odnosa, uočava moguće sporne situacije i daje predloge rešenja.

Ključne reči: prestanak radnog odnosa, sporazumni prestanak radnog odnosa, otkaz ugovora o radu

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa