ARHIVA BROJEVA

RASKID UGOVORA O KREDITU ZBOG PROMENJENIH OKOLNOSTI I RESTITUCIJA KAO POSLEDICA RASKIDA

Dr Vladimir Kozar,
vanredni profesor, Pravni fakultet za privredu
i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu
i specijalni savetnik u advokatskoj kancelariji "Aleksić sa saradnicima" u Novom Sadu

Valutna klauzula je ugovaranje vrednosti obaveze u devizama (valuta obaveze), s tim što se plaćanje i naplaćivanje po tim ugovorima vrši u dinarima (valuta isplate). Valutna klauzula ne predstavlja način merenja dinarskog iznosa (nije valorimetar) koji je korisnik kredita primio i koji treba da vrati, već predstavlja njegovu deviznu obavezu. Valutna klauzula u ugovorima o kreditu, posebno u švajcarskim francima, izazvala je veliki broj sporova, o punovažnosti ove klauzule ili pravnog posla u celini zbog narušavanja načela jednake vrednosti davanja usled naglog porasta kursa švajcarskog franka u odnosu na evro i dinar. Stav o zakonitosti devizne klauzule zauzet je i u sudskoj praski susednih zemalja. Naime, Vrhovni sud Republike Hrvatske potvrdio je pravnosnažnu odluku kojom je potvrđeno da je devizna klauzula legalna (pa i ona u CHF), ali i da je jednostrana promena kamatne stope, bez unapred utvrđenih kriterijuma, nelegalna.1

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa