ARHIVA BROJEVA

FINANSIJSKO RESTRUKTURIRANJE DUŽNIKA

Prof. dr Mihailo Velimirović

Reorganizacija i finansijsko restrukturiranje dužnika su oblici njegove sanacije (sanatio, znači liječenje), sa ciljem da se spriječi njegovo bankrotstvo. Finansijsko restruktuiranje je namijenjeno samo privrednim društvima proizvođačkih i uslužnih djelatnosti i preduzetnicima.

Reorganizacija je stečajni oblik sanacije dužnika, jer je stečajni ili predstečajni postupak uslov njenog pokretanja i sprovođenја1. U prethodnom stečajnom postupku reorganizacija dužnika može se vršiti na osnovu unaprijed pripremljenog plana reorganizacije, a u stečajnom postupku na osnovu stečajnog plana. Ona je širi oblik sanacije dužnika, jer može da obuhvati radnje i mjere organizacione i finansijske prirode i sadržaja predviđene planom reorganizacije dužnika. Reorganizacija dužnika se vrši uz aktivnu ulogu nadležnog suda, bilo u prethodnom stečajnom postupku, bilo u glavnom postupku stečaja. Stečajni sudija, naime, donosi rješenje kojim se potvrđuje usvojeni plan reorganizacije, čime se obezbjeđuje zakonitost postupka reorganizacije i pravna snaga toga akta. Jer, plan reorganizacije dužnika dobiva snagu izvršne isprave momentom njegove ovjere, pa se smatra novim ugovorom za uređivanje dužničko-povjerilačkih odnosa između dužnika i njegovih povjerilaca.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa