ARHIVA BROJEVA

PRELAZ POTRAŽIVANJA I OBAVEZE - PROBLEM U VEZI SA TUMAČENJEM ČLANA 48. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU

Dr Mihajlo Živković

U praksi sudova, a naročito u praksi privrednih sudova, kao sporno pitanje nakon donošenja novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju koji se primenjuje od 1.7.2016. godine, javilo se pitanje mogućnosti vođenja izvršnog postupka na predlog i protiv lica koji nisu u samoj ispravi na osnovu koje se vodi postupak, označeni kao poverilac ili dužnik. Pitanje je veoma aktuelno i dalje, obzirom da postojeća tumačenja sudova značajno usporavaju pravni promet a donekle utiču i na pravnu sigurnost.1 Autor ovog rada odmah podvlači da je reč o jednoj nepreciznoj normi iz čije sadržine proizlazi i tumačenje, po shvatanju pojedinih sudova - kao neminovna posledica, a koje pravi problem učesnicima u pravnom saobraćaju, razume se, ponajviše poveriocima. Ovaj rad ima za cilj najpre analizu postojećeg problema i kako je do njega došlo, zatim kritički osvrt na postojeću praksu sudova povodom ovog spornog pravnog pitanja i na posletku, formulisanje predloga za razrešenje problema, prvenstveno kroz izmenu samog zakonskog pravila.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa