ARHIVA BROJEVA

ODGOVORNOST LEKARA U SLUČAJU KADA NIJE DOVOLJNO SIGURNO DA JE NJEGOVA GREŠKA NANELA ŠTETU PACIJENTOVOM ZDRAVLJU

Prof. dr Jakov Radišić

Lekarska greška sama po sebi ne povlači ni krivičnu ni građansku odgovornost onoga ko je nju načinio. Odgovornost nastaje samo ukoliko je greška nanela štetu pacijentovom zdravlju. Ako pacijent zahteva da mu lekar ili zdravstvena ustanova naknadi štetu zbog pogrešnog lečenja, on mora uverljivo dokazati da je takvo lečenje uzrok njegove primarne štete. Utvrđivanje uzročne veze) u postupku pred sudom, odvija se na osnovu hipotetičkog pitanja kakav bi ishod lečenja bio u slučaju da je lekar postupio onako kako je trebalo. Tada pacijent mora dokazati da šteta koju je pretrpeo ne bi nastala bez lekareve greške1

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa