ARHIVA BROJEVA

O ROKU ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA REHABILITACIJU

Dr Đorđe Sarapa, advokat

Neshvatljivo je da se određuje rok za podnošenje zahteva za rehabilitaciju u situaciji kad država kasni sa donošenjem ovako važnog zakona dvadeset godina. Pošto je time uskratila za života satisfakciju najvećem broju onih čija su prava najgrublje pogažena, trebalo bi da ima pijeteta prema žrtvama režima tako da vremenski ne ograničava rok za podnošenje zahteva za rehabilitaciju.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa