ARHIVA BROJEVA

NASTANAK I RAZVOJ KORUPCIJE

Ratomir Antonović, dipl. pravnik – master 

Da korupcija ne datira od perioda tranzicije i savremene civilizacije, svedoče i razni primeri iz istorije. Iako se nama danas čini da je korupcija plod loših režima, lošeg zakonodavstva ili nemoralnosti, koja je danas sveprisutna, primeri još iz antičkog doba nas u tome demantuju. Od nastanka ljudskog društva, te sa prvim civilizacijama, socijalnim i ekonomskim raslojavanjima, javila se potreba za koruptivnim delatnostima i stvaranjem terena za određenu povlasticu određenim pojedincima, koji su zauzimali značajnije pozicije u društvu. Dakle, sa nastankom države sa jedne i prava sa druge strane, paralelno se razvija i korupcija. Još se i Biblija bavila problemom korupcije, ističući da ona oslepljuje mudre i preokreće reči pravednika.

U decembru 1997. godine holandski tim arheologa u Raki, u Siriji, pronašao je oko 150 pločica sa tekstom na klinastom pismu, koji upućuje na to da je lokalitet bio administrativni centar asirske civilizacije počev od XIII veka p.n.e. Pronađena je posebna arhiva, koja možda odgovara savremenom "ministarstvu unutrašnjih poslova", sa podacima o tome kako su zaposleni primali mito, uključujući imena visokih službenika i ime asirske princeze.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa