ARHIVA BROJEVA

KAZNENA POLITIKA SUDOVA ZA KRIVIČNO DELO PRIMANJA MITA*

mr Sretko Janković,
sudija Apelacionog suda u Beogradu

Obično se kaže da je korupcija stara koliko i organizovano ljudsko društvo. Osim toga, korupcija se smatra univerzalnom pojavom, jer je prisutna u svim državama, u svim sistemima, a sve države vode borbu za njeno suzbijanje, sa manje ili više uspeha. Čak i najuređenija društva, poput skandinavskih zemalja nisu eliminisala korupciju iz svog sistema. Ekonomske štete od korupcije su ogromne, pa Ujedinjene nacije i druge međunarodne organizacije preduzimaju raznovrsne mere za borbu protiv korupcije. Suzbijanje korupcije je i međunarodna obaveza Srbije, koja proizlazi iz međunarodnih konvencija koje je naša zemlja ratifikovala, a jedan od preduslova za članstvo naše zemlje u Evropskoj uniji je uspešna borba protiv korupcije.

Kada je u pitanju Srbija, korupcija ne samo da je prisutna u svim sferama društvenog života, nego je i veoma raširena, zbog čega se naša zemlja ubraja u zemlje sa visokim stepenom korupcije. Prema Indeksu percepcije korupcije (CPI) za 2015. godinu Srbija je zauzimala 71. mesto među 168 zemalja (a 2014. godine je bila na 78. mestu od 175. zemalja)1.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa