ARHIVA BROJEVA

Zloupotreba prava na zaštitu od zlostavljanja na radu

Mr Vesna Bilbija,
Javno preduzeće "Pošta Srbije",
Arbitar/miritelj kod Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova

Ni svojim se pravom služit', ne moš',
tek drugom na štetu, il' dosadu

čl. 1000 OIZ CG

1. Uvod

Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu1 uređuje zabranu zlostavljanja na radu i u vezi sa radom, mere za sprečavanje zlostavljanja i unapređenje odnosa na radu, te postupak zaštite lica izloženih zlostavljanju. Tako, u svom prvom delu ZSZR sadrži osnovne odredbe, u drugom uređuje prava, obaveze i odgovornosti poslodavca i zaposlenih u vezi sa zlostavljanjem, trećim delom utvrđen je postupak za zaštitu od zlostavljanja kod poslodavca, a sudska zaštita regulisana je u četvrtom delu. Peti deo reguliše nadzor nad sprovođenjem zakona, šesti deo ZSZR su kaznene odredbe, a prelazne i završne odredbe sedmi. Pravilnik o pravilima ponašanja poslodavca i zaposlenih2, u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu je podzakonski akt koji dodatno uređuje materiju zlostavljanja na radu.

Donošenje lex specialis koji uređuje problematiku mobinga bilo je neizbežno. Promene u okviru rada, u postindustrijskim društvima omogućile su pojave novih formi rizika na radu i na radnom mestu. Postalo je jasno da pitanje o "upravljanju stresom" nesumnjivo predstavlja deo koncepta o upravljanju čovekovim resursima i da je u oblasti zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, očuvanje zdravlja radnika prošireno obavezom o zaštiti mentalnog zdravlja. Mobig kao specifičan i aktuelni rizik spada u grupu tzv. "novih rizika"3

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa