ARHIVA BROJEVA

Zloupotreba lekova u saobraćaju

UTVRĐIVANJE STEPENA ODGOVORNOSTI VOZAČA - UČINIOCA SAOBRAĆAJNE NEZGODE

sa krivičnopravnog aspekta

 

Mr Dragan Obradović

UVOD

Novi Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (dalje: ZBS) stupio je na snagu 10.6.2009. godine, a njegova primena počela je po isteku perioda od šest meseci, tačnije od 11.12.2009. godine ("Službeni glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011). Novi ZBS kao i prethodni propis - Zakon o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima ("Službeni list SFRJ", br. 50/88, 63/88, 80/89, 29/90 i 11/91, "Službeni list SRJ", br. 34/92, 13/93, 24/94, 41/94, 28/96 i 3/2002 - dalje: ZOBSP), sadrži odredbe koje se odnose na uslove za upravljanje vozilom, na način postupanja službenih lica kada posumnjaju da je neko od učesnika saobraćajne nezgode upravljao vozilom pod dejstvom alkohola, sa kojim se pripadnici policije koji vrše uviđaj najčešće i susreću u sudskoj praksi. Takođe, oba zakona sadrže i odredbe koje se odnose na zloupotrebe psihoaktivnih supstanci odnosno zloupotrebi lekova u vožnji i njihovom uticaju na nastanak saobraćajne nezgode. I dok se odredbama koje se odnose na način postupanja službenih lica kada posumnjaju da je neko od učesnika saobraćajne nezgode upravljao vozilom pod dejstvom alkohola u oba zakona posvećuje najveća pažnja, odredbama koje se odnose na zloupotrebe psihoaktivnih supstanci odnosno zloupotrebi lekova u vožnji pridaje se manji značaj mada je u tom pogledu u odredbama novog ZBS učinjen značajan iskorak na bolje.

 

Biljana Antić, dipl.pravnik,
(prosvetni inspektor)

 

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa