ARHIVA BROJEVA

Zaštita razlučnog poverioca od nepovoljnog plana reorganizacije

Mr Mihajlo Živković

1. Pojam razlučnog poverioca

Razlučni poverilac je pojam koji označava poverioca stečajnog dužnika koji je svoje potraživavanje obezbedio na neki od zakonom predviđenih načina1 pre otvaranja stečajnog postupka. Razlučni poverilac je povlašćeni poverilac koji ima mogućnost da se namiri iz vrednosti stvari nad kojom je uspostavljeno razlučno pravo, pre ostalih stečajnih poverilaca i pre razlučnih poverilaca koji su to sredstvo obezbeđenja stekli docnije2. Prema odredbi člana 49. st. 1 Zakona o stečaju razlučni poverioci su poverioci koji imaju založno pravo, zakonsko pravo zadržavanja ili pravo namirenja na stvarima i pravima o kojima se vode javne knjige ili registri i koji imaju prvenstveno pravo na namirenje iz sredstava ostvarenih prodajom imovine na kojoj su stekli to pravo.Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa