ARHIVA BROJEVA

Zaštita državine - Relativizacija suspenzivnog karaktera žalbe

Neosnovanost odredbe člana 452. stav 3. Zakona o parničnom postupku

Mr Đorđe Sarapa, advokat

Osnovna svrha parnica zbog smetanja državine je osiguranje faktičkih odnosa i sprečavanje samovlašća. To uslovljava hitnost postupanja (član 449. stav 1. ZPP-a). Zbog toga je raspravljanje ograničeno na raspravljajnje i dokazivanje činjenica poslednjeg stanja državine i nastalog smetanja, a isključeno je raspravljajnje o pravu na državinu, o pravnom osnovu, savesnosti državine, kao i o zahtevima za naknadu štete (član 450. stav 1. ZPP-a). Materijalnopravni osnov sudske zaštite državine je odredba člana 78. stav 1. Zakona o osnovama svojinsko pravnih odnosa ("Službeni list SFRJ", br. 6/80 i 36/90; "Službeni list SRJ", br. 29/96; "Službeni glasnik RS", br. 115/2005 – dr. zakon), po kojoj sud pruža zaštitu prema poslednjem stanju državine i nastalom smetanju, pri čemu nije od uticaja pravo na državinu, pravni osnov državine i savesnost držaoca. O osnovanosti tužbenog zahteva odluka se donosi u obliku rešenja. U odnosu na presude, kao redovan oblik sudske odluke o meritumu, to rešenje se razlikuje po tome što ono ne mora uvek imati suspenzivni karakter.Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa