ARHIVA BROJEVA

Zastarelost potraživanja naknade štete i pravo na podnošenje tužbe zbog uznemiravanja vlasnika stvari

Borivoje Živković,
sudija Apelacionog suda u penziji

Uvodne napomene

Protek slovom zakona određenog vremena i pasivizam poverioca da u tom periodu od dužnika zahteva ispunjenje dospele obaveze predstavljaju skup pravno važnih činjenica koje obrazuju pravno stanje. Upotrebili smo ovaj pojam pošto za primenu instituta zastarelosti potraživanja navedene činjenice još nisu dovoljne. Za tu namenu nedostaje još jedna pravna činjenica čiji je materijalni izraz:upotrebljeni prigovor zastarelosti od strane dužnika, obaveze kao njegovo u procesnom smislu odbrambeno sredstvo u parnici sa ovim predmetom spora. Naznačeni prigovor kada je na vreme upotrebljen, ima za posledicu prestanak poveriočevog ovlašćenja da zahteva ispunjenje obaveze1. Zastarelost potraživanja u kumulaciji sa upotrebljenim prigovorom zastarelosti dovodi do nastanka pravne posledice u vidu gubitka ovlašćenja poverioca na prinudno ostvarivanje svoga potraživanja. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa