ARHIVA BROJEVA

Zakon o zaštiti potrošača

 

Nevena Praizović

Odgovornost prodavca robe

Da li je uz kupovinu robe prodavac dužan da potrošaču preda izjavu o saobraznosti ili je dovoljno da preda uputstvo za upotrebu i garantni list? I postoji li još neki dokument koji se mora predati potrošaču?

Prodavac, po samom Zakonu o zaštiti potrošača ("Službeni glasnik RS", broj 62/2014 - stupio na snagu 21. juna 2014, a počeo da se primenjuje 22. septembra 2014. godine), odgovara za saobraznost robe ugovoru. Odgovornost za saobraznost je zakonski instrument zaštite potrošača i prodavac se ne može odreći ove odgovornosti, niti je može izbeći. Zakon ne obavezuje prodavca da sačini izjavu o saobraznosti i preda je potrošaču prilikom zaključenja ugovora, ali to ne sprečava trgovca da takav dokument sačini, u skladu sa politikom poslovanja i dobrim poslovnom običajima. Predajom izjave o saobraznosti uz kupljenu robu, trgovac informiše potrošače o pravima koja su im garantovana Zakonom. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa