ARHIVA BROJEVA

Zakon o rehabilitaciji

Autor: Dr Đorđe Sarapa, advokat

Nakon Zakona o rehabilitaciji iz 2006. godine ("Službeni glasnik RS", br. 33/2006 stupio na snagu 25. aprila 2006. godine, prestao da važi 15. decembra 2011. godine), koji nije ni približno zadovoljio očekivanja ni stručne javnosti ni lica čija su prava bila povređena, zbog čega se s pravom od samog početka smatra zakonodavnim promašajem, donet je 2011. godine novi Zakon o rehabilitaciji ("Služeni glasnik RS", br. 92/2011. Stupio na snagu i počeo da se primenjuje 15. decembra 2011 - u daljem tekstu: Zakon). 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa