ARHIVA BROJEVA

Višedecenijska transformacija vlasništva nad društvenom i državnom imovinom i kapitalom - privatizacija - i okončanje transformacije

Ljiljana Milanković-Vasović

"Transformacija imovine", odnosno transformacija vlasništva nad kapitalom i imovinom u društvenom i državnom vlasništvu, započeta je još devedesetih godina prošlog veka ("pretvaranjem društvenog kapitala u druge oblike svojine preduzeća" i reorganizovanjem preduzeća). Cilj je bio što pre, ali i što bezbolnije i sa što manje "gubitaka" obaviti ovaj proces.

U tom kontekstu, osnovana je (prvo) Agencija za procenu vrednosti društvenog kapitala, kao posebna republička organizacija (donet je Zakon o Republičkoj agenciji za procenu vrednosti kapitala, objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 45/91).

Nakon toga, u "Sl. glasniku RS", br. 48/91 od 5. avgusta 1991. godine, objavljen je Zakon o uslovima i postupku pretvaranja društvene svojine u druge oblike svojine, koji je stupio na snagu 13. avgusta 1991. godine i kojim je propisano da – Preduzeće samostalno odlučuje o pretvaranju društvene svojine (u daljem tekstu: društveni kapital) sa kojom upravlja i raspolaže - u druge oblike svojine, odnosno u organizovanju u mešovito ili privatno preduzeće, pod uslovima i na način utvrđenim ovim zakonom.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa