ARHIVA BROJEVA

Ustavnosudska zaštita po ustavnoj žalbi u Republici Srbiji

Dr Dragiša B. Slijepčević,
sudija Ustavnog suda Srbije

Uvod

Ustavna žalba je posebno pravno sredstvo1 kojim se ostvaruje neposredna ustavnosudska zaštita osnovnih ljudskih sloboda i prava zajamčenih Ustavom. U tom smislu ustavna žalba predstavlja važan element zaštite prava građana, ali i ostalih nedržavnih subjekata od posledica neustavnih i nezakonitih odluka donesenih od strane javnih organa.2 To ustavnu žalbu čini specifičnim pravnim sredstvom građana prema državi. Ono je dato "svakome" kada je država reprezentovana kroz ma koji organ povredila sferu predlagača koja je kroz osnovna prava osigurana naspram države.3 Time se ustavna žalba određuje kao posebno pravno sredstvo protiv države kojim se štite osnovna prava i slobode ustavnih nosilaca. Zato se podnošenjem ustavne žalbe pokreće ustavni spor u kome konačnu odluku donosi Ustavni sud.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa