ARHIVA BROJEVA

U susret fleksibilnim oblicima zapošljavanja i rada i potreba redefinisanja pojma zaposlenih

Vera Kusovac

U radnom zakonodavstvu Evropske unije pojavio se novi ekonomski i socijalni model oličen u ideji fleksigurnosti, što znači da bi radnici trebalo da rade "kada ima posla, a ne treba da rade kada nema posla".

Uočljiva je namera poslodavaca u zemljama Evropske unije da broj zaposlenih koji rade na neodređeno vreme svede na najmanju moguću meru.

U pojedinim zemljama Evropske unije jača tendencija fleksibilnog zapošljavanja i zaključivanja ugovora o radu na određeno vreme.

Otuda i ne treba da nas iznenadi preporuka Saveta stranih investitora data u tkz. Beloj knjizi, a odnosi se, upravo, na rad na određeno vreme iz Zakona o radu, kao i predlozi za njegovu izmenu i dopunu (Nacrt Zakona).

 

Biljana Antić, dipl.pravnik,
(prosvetni inspektor)

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa