ARHIVA BROJEVA

Svetozar Pejović - Norma i ekonomska efikasnost - Prednost angloameričkog prava

Biblioteka OIKONOTMOS, CID, Podogorica 2011, str. 227

Naslov originala (LAW, INFORMAL RULES AND ECONOMIC PERFORMANCE,
The Case for Common Law, 2008)

Prevod s engleskog – Đurica Krstić – 2011

Zanimljiv tekst iz oblasti prava, ekonomije i tranzicije iz pera čoveka sa naših prostora, profesora svetskog ugleda koji na ove teme gleda koliko sa teorijskog toliko i sa pravnog aspekta, snabdevši ih verodostojnim dokazima, britkom logikom i oslobađajući ih uhodanih velikih reči i svečanih formulacija. Samo nekoliko rečenica na prvim stranicama uvode čitaoca u najvažniju životnu temu obrađenu u ovoj knjizi: ekonomski život (nerazdvojan od prava) obuhvata dva nivoa čovekove aktivnosti – razvoj institucija, to jest pravila igre, i promet dobara u okviru tog institucionalnog okvira, to jest samu igru. Bez obzira na to koliko smo imućni ili siromašni kao pojedinci ili narodi, ono što želimo prevazilazi ono što nam je dostupno...

 

Biljana Antić, dipl.pravnik,
(prosvetni inspektor)

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa