ARHIVA BROJEVA

Strateško opredeljenje u daljem razvoju i unapređenju sistema javnih nabavki u Republici Srbiji

Zoran Dimić,
dipl. pravnik iz Uprave za zajedničke poslove Republičkih organa

Od donošenja prvog zakona kojim je uređena oblast nabavki u javnom sektoru pa sve do danas, kada je u primeni novi Zakon o javnim nabavkama, koji je donet krajem 2008. godine, sistem javnih nabavki u Republici Srbiji postepeno se razvija i unapređuje od 2002. godine. Kako Zakonom o javnim nabavkama nije bilo moguće urediti sva pitanja koja su vezana za ovu oblast, za njegovo sprovođenje, odnosno primenu od velikog značaja bila je i primena drugih zakona kojima se uređuju pitanja koja su Zakonom o javnim nabavkama načelno uređena ili na čiju primenu taj zakon upućuje, kao što je godišnji zakon o budžetu Republike Srbije, Zakon o budžetskom sistemu, Zakon o obligacionim odnosima, Zakon o opštem upravnom postupku, kao i posebni zakoni kojima se uređuju pojedine oblasti iz okvira kojih je predmet javne nabavke.

 

Biljana Antić, dipl.pravnik,
(prosvetni inspektor)

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa