ARHIVA BROJEVA

Sporazum javnog tužioca i okrivljenog o troškovima krivičnog postupka

 Mr. Sretko Janković,
sudija Apelacionog suda u Beogradu

Uvod

Zakonik o krivičnom postupku predviđa mogućnost da javni tužilac i okrivljeni zaključe nekoliko vrsta sporazuma (sporazum o priznanju krivičnog dela, sporazum o svedočenju okrivljenog i sporazum o svedočenju osuđenog), a sve u cilju da ne dođe do pokretanja krivičnog postupka, ili ako se on pokrene da se brže i efikasnije okonča. Kada se radi o sporazumu o priznanju krivičnog dela i sporazuma o svedočenju okrivljenog, javni tužilac i okrivljeni se, između ostalog, sporazumevaju i o troškovima krivičnog postupka, odnosno o tome da li će okrivljeni u potpunosti ili delimično platiti nastale troškove krivičnog postupka ili da, pak, bude oslobođen plaćanja tih troškova, odnosno da ti troškovi padnu na teret budžetskih sredstava. Naime, sporazum o priznanju krivičnog dela i sporazum o svedočenju okrivljenog kao obavezni deo moraju sadržavati i sporazum o troškovima krivičnog postupka. S druge strane, s obzirom da se okončanjem krivičnog postupka na osnovu sporazuma javnog tužioca i okrivljenog, naročito ako do njega dođe u fazi istrage ili po njenom okončanju, znatno smanjuju troškovi, jer ne dolazi do suđenja, onda je veoma bitno  da javni tužilac iskaže fleksibilnost kod zaključenja sporazuma o troškovima krivičnog postupka.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa