ARHIVA BROJEVA

Sloboda izražavanja kroz domaće i konvencijsko pravo s osvrtom na govor mržnje na internetu

Ljuba Slijepčević,
Pravosudna akademija

...

Pod govorom mržnje razumemo svako izražavanje diskriminatornih mišljenja i ideja prema drugima i drugačijima. Najčešće se temelji na uverenju da su neki ljudi manje vredni, zbog nekih njihovih karakteristika. Te karakteristike mogu biti: nacionalnost, rasa ili etničko poreklo, versko ili drugo ubeđenje, pol, zdravstveno stanje, jezik, polna usmerenost, invalidnost, starost, imovinsko stanje, obrazovanje, društveni položaj i drugo.

Dakle, govor mržnje je svako ugrožavanje nekoga zaštićenog dobra proizašlo iz diskriminacijskog diskursa, bez obzira na vrstu komunikacijе.

Sloboda govora je tekovina demokratije koja se, u većini država, može uskratiti samo u strogo kontrolisanim i ograničenim uslovima. Kao vrednost prepoznata je kako u međunarodnim pravnim aktima - u Opštoj deklaraciji o ljudskim pravima i Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima, tako i najvišim nacionalnim pravnim dokumentima – Ustav države.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa